İnsan Kaynakları

Demir – Çelik  Sanayinin önde gelen işletmeleri arasında yer alan ve her geçen gün yaptığı yatırımlarla kapasitesini artıran şirketimizin insan kaynakları politikası; kaynaklarını verimli kullanan, değişime açık, çalışana ve çevreye duyarlı, kalite standartlarına uyumlu ve müşteri odaklı olmaktır.

 

Politikamızın temeli; her iş unvanı için gerekli personel niteliklerinin ve yetkinliklerinin belirlenmesi, insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, görevlendirilmesi, geliştirilmesi, kariyer planlaması çalışmalarının metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesidir.

 

Çalışanların, mesleki tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmektir.

* Gerekli Alan

Form gönderiliyor.

Bir hata ile karşılaşıldı.

Gönderildi.

* Gerekli Alan

* Gerekli Alan

* Gerekli Alan

* Gerekli Alan

BÜTÜN HAKLARI SAKLIDIR 2016 ASLANLI TEL SANAYİ

BÜTÜN HAKLARI SAKLIDIR 2016 ASLANLI TEL SANAYİ